Una Agenda “d’anada i tornada”

Una Agenda “d’anada i tornada”

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana


El projecte d’Anada i Tornada neix de la natural evolució de la tasca amb l’Agenda Llatinoamericana, que va arribar a la nostra organització, Justícia i Pau, de Girona, el 1995, de la mà dels Comitès Óscar Romero. Primer la vam divulgar distribuint-la com un material més de les nostres lluites. Més endavant vam adonar-nos que era un excel•lent material per anar construint una cultura de la solidaritat entre els pobles, una eina de formació, de transformació, de rebel•lia, per crear opinió i teixit social, i que ens serviria de pont entre el nord i el sud. Vam descobrir que era un magnífic despertador de consciències adormides, amb capacitat per articular un discurs universal, provocador i ple d’aire fresc.

Amb gran càrrega d’informació, de suggeriments i sobretot d’incitació a la reflexió, vam veure que el llibre podia ajudar a pensar. Vam aprendre que l’educació en valors humans i la comunicació eren els nous camps de batalla per a l’alliberament humà. Així, vam sentir que l’Agenda era una “excusa” perfecta per donar un pas més, ja que reunia tots els requisits per donar a conèixer el motiu pel qual el món funciona com funciona i no pas d’una altra manera, i ens explica les causes del dolor de la gran majoria de ciutadans de tot arreu.

El primer pas va ser proposar a la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme estendre el missatge de l’Agenda a la ciutadania. Aprovada la proposta i motivats per la idea de compartir-la amb tothom, vam passar al compromís i l’acció: es va crear la “Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Catalunya”, una organització oberta, plural, participativa i que, alhora, fomenta la gratuïtat com una altra forma d’entendre la vida. Amb aquests principis vam preparar l’acció de la campanya.

En consolidar-se la Comissió va arribar el moment que ja havíem entrevist des del començament per la interrelació entre els pobles: crear l’anomenada “Campanya d’Anada i Tornada”, un projecte que està dins del marc d’un programa d’Educació Popular no formal basat en valors humans. El seu objectiu principal és fomentar l’intercanvi mutu entre Catalunya i Amèrica Llatina, cercant la millor interrelació amb aquells col•lectius que treballen l’Agenda Llatinoamericana des de les seves bases. D’aquesta manera intentem enfortir i ampliar el teixit social intercontinental.

En aquest context ens preguntem: ¿quina pot ser la nostra millor aportació a aquests pobles que viuen sota el saqueig dels seus recursos naturals per part de les multinacionals del Primer Món en col•laboració amb les oligarquies internes, i per aquells que la lluita per la supervivència constitueix la batalla essencial de cada dia? Vam pensar que si nosaltres podíem adquirir l’Agenda, la resta tenia el mateix dret i que la manca de diners no hauria de ser motiu per no tenir-la. Amb aquest objectiu, vam adreçar-nos a diverses institucions catalanes a la recerca de les subvencions necessàries, i ho vam aconseguir: l’Agenda va poder arribar a països i sectors de població que no se la podien pagar.

A partir del nostre “carisma”... provocador de transformacions de consciència, creador de pràctiques noves, que vol caminar amb altres, aliats d’esperança, amb totes les persones que cerquen aquesta mateixa transformació de consciència... ens vam proposar els següents objectius:

- Fomentar la creació de xarxes socials d’amics i amigues interessades en l’Agenda i en el seu contingut, animant les poblacions a la seva organització pròpia.

- Implicar institucions oficials per tal que participin activament en la campanya, i aconseguir el seu compromís i suport econòmic.

- Resultant de capital importància promoure a cada població la creació d’un equip motor obert, lluny de sectarismes, per responsabilitzar-se de la campanya i que “es fes seva” l’Agenda, és a dir, se n’apoderés organitzant per iniciativa pròpia, amb imaginació i entusiasme, les activitats pedagògiques més creatives i originals per captar l’atenció i l’imaginari dels col•lectius socials als quals decideixin adreçar-se, com ara grups de joves, de teatre, de música, de dones, d’esglésies, de centres educatius i tots els que creguin convenients per a l’expansió del missatge de l’Agenda amb diverses eines educatives.

Actualment, i amb una periodicitat anual, alguns membre de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Catalunya visitem algunes de les comunitats llatinoamericanes en què l’Agenda ha arrelat. Tot i que el finançament del projecte a Catalunya compta amb el suport de l’administració pública, destaca el fet que cada membre de la Comissió que participa en l’ “Anada i Tornada” es paga les seves pròpies despeses del viatge: és un tret més de la filosofia de l’Agenda. Un cop allà, es planteja un recorregut fraternal prèviament acordat amb les entitats de base de l’àrea, cercant com compartir els valors d’aquelles realitats que poden generar experiències enriquidores per ambdues parts. Concretament el 2013 vam visitar l’Equador, Costa Rica, Nicaragua, Hondures, Guatemala, Mèxic i El Salvador. La crònica-memòria d’aquest viatge es pot veure a Llatinoamericana.org i en el blog idayvuelta2013.blogspot.com.es En anys anteriors hem visitat també Perú, la R. Dominicana i Cuba, i hem estat presents compartint projectes també a l’Argentina, Xile, Bolívia i Brasil.

Malgrat que la “crisi-estafa” del món actual continua castigant els més pobres i rabejant-se en els projectes socials, la Comissió continuarà amb entusiasme tots els processos de divulgació del missatge de l’Agenda, especialment la seva socialització en comunió i comunicació fraterna.

Informes i vídeos sobre la «Campanya d’anada i tornada»: llatinoamericana.org/2010/esp/anadaitornada.asp

SERVEIS KOINONIA

PATROCINATS PER AQUESTA “AGENDA LLATINOAMERICANA”

http://servicioskoinonia.org

- RELaT: Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia

- Servei Bíblic Llatinoamericà. En tres idiomes.

- Calendari litúrgic 2000-2036. També en anglès

- «Pàgines Neobíbliques». Relectura de la Bíblia.

- Contes Curts Llatinoamericans. Una antologia.

- La columna setmanal de Leonardo Boff. Cada divendres.

- Biblioteca. Sales: general, teològica, bíblica i pastoral.

- LOGOS. Articles breus, àgils.

- Martirologi Llatinoamericà

- La Pàgina de Monsenyor Romero. I les seves homilies.

- La Pàgina de Pere Casaldàliga. Els seus llibres, cartes...

- La Pàgina de Cerezo Barredo. El dibuix de cada diumenge.

- Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana

- TAMBO: Per «xerrar a gust» llatinoamericanament.

- Llibres Digitals Koinonia. Gratuïts i imprimibles.

- Col•lecció «Temps axial»: tiempoaxial.org

- Les Agendes: des de 1992: latinoamericana.org/digital

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN TOTALMENT GRATUÏTS

COL•LECCIÓ “TEMPS AXIAL”

Imprescindible per estar a l’aguait dels avenços que la teologia llatinoamericana de l’alliberament en la seva trobada amb altres fronteres de pensament i per obrir-se als “nous paradigmes” del pensament mundial actual.

Heus aquí els llibres ja publicats:

1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.

2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.

3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.

4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.

5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular.

6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III

7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano (sobre Paul F. Knitter) .

8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.

9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.

10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de modernidad.

11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.

12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y filosofía procesual.

13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.

14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo.

15. Michael MORWOOD, El católico del mañana

16. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica.

17. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios arriba.

18. John Shelby SPONG, Vida eterna.

Sorpreneu-vos amb els preus, només explicable pel caràcter voluntari i gratuït de la feina de la col•lecció. També es poden adquirir en format digital a meitat del preu normal... Adreceu-vos a l’editorial: editorial@abyayala.org

Llegiu l’índex, el pròleg, una ressenya del llibre que us interessa... a: http://tiempoaxial.org

Els volums 1, 3, 6, 8 i 13 formen la coneguda sèrie «Por los muchos caminos de Dios», projecte teològic col•lectiu de l’EATWOT, que confronta la teologia de l’alliberament amb la teologia del pluralisme religiós. Veieu la sèrie, en quatre idiomes, a:

http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos

 

 

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

Girona, Catalunya