Solidaris i ciutadans del món

SOLIDARIS I CIUTADANS DEL MÓN

Arcadi Oliveres


En els darrers mesos s'ha produït un fenomen que podríem considerar nou: el pelegrinatge d'uns grups de gent que de ciutat en ciutat (Seattle, Davos, Washington, Ginebra, Melbourne, Praga) aixequen les seves veus i mostren la seva disconformitat envers les actuals formes de globalització econòmica i social.

Cal constatar que el gruix dels manifestants provenen dels països industrialitzats però rebutgen alhora a tot un conjunt de relacions comercials, industrials i financeres que perjudiquen clarament a les poblacions del Tercer Món. Podríem dir que es tracta en certa manera del naixement de la consciència de ciutadania mundial. I això evidentment és una bona notícia.

Es una bona notícia perquè urgeix trobar un fre davant d'uns interessos econòmics, que gairebé sempre s'obliden dels drets de les persones, i que en els darrers anys han assolit una dimensió internacional que feia molt difícil el seu control . Però per tal que aquest fre funcioni fa encara falta que la noció de ciutadania mundial s'estengui a altres àmbits de la vida social com sindicats, ONG, moviments sectorials etc. Afortunadament també en aquesta direcció s'han produït ja alguns avenços.

Per completar el cicle queda ara un altre gran repte: el progrés en la governabilitat mundial. Una governabilitat que, malgrat que resulta imprescindible, s'ha d'intentar que sigui mínima, i a diferència de l'actual, sobretot democràtica. Governabilitat i ciutadania mundial resulten elements bàsics d'una justícia global, però mentres arriben no podem pas renunciar a continuar essent solidaris.