Religions i natalitat

RELIGIONS I NATALITAT
 

Dades de Google, Le Monde Diplomatique i atrio.org


Google, amb el títol «Natalitat en el món» ofereix unes estadístiques cridaneres. L'Àfrica central es situa en un índex d'entre 40 i 50 naixements per cada 1.000 habitants, en el pol oposat, Europa al voltant de 10 naixements per 1.000 habitants.

Per la seva banda, Le Monde Diplomatique, en un llarg estudi titulat «El mite de l'Islam conqueridor», de gener de 2010, presenta dades sorprenents sobre la natalitat en els països musulmans del nord d'Àfrica i Orient Pròxim. En el conjunt d'aquests països, la natalitat ha baixat entre 1975 i 2005, d'una xifra de 6'8 fills per dona (en edat fèrtil, de 15 a 49 anys) a 3'7. Citem alguns països: Marroc, de 7'3 a 2'4, Algèria, de 8'4 a 2'6, Aràbia Saudita, de 8,5 a 3,6; Tunísia i l'Iran, de 7'3 a 2.

Sorprèn la velocitat d'aquest descens: Europa va passar de mitjanes properes als 6 fills a l'actual de 2 en 40 anys, entre els anys 50 i 90, els països àrabs esmentats hi han passat en 30 anys, i el descens continua.

Sorprèn l'escassa influència de la fe religiosa en la natalitat. Per exemple a l'Iran, on tot i el règim teocràtic i les prèdiques dels aiatol•làs en pro de la natalitat, aquesta segueix baixant. De 6'8 fills per dona el 1985, en plena revolució islàmica, s'ha arribat avui a 2 fills per dona.

Més curiós: al Líban, país musulmà i cristià, la natalitat ha disminuït més entre els musulmans que no pas entre els maronites, de confessió catòlica.

Des d'una òptica agnòstica-laica, Le Monde Diplomatique destaca que el descens de la natalitat està en relació directa, no pas amb el nivell de religiositat, sinó amb el nivell d'alfabetització i modernització de cada país. Per exemple, a Líbia, on l'organització tribal es manté viva, la natalitat no ha baixat, al Iemen, país molt endarrerit i pobre, es manté també alta, mentre que en els altres països de la península aràbiga està gairebé a nivell europeu. Aquest mateix factor, l'endarreriment cultural i tècnic, explica l’alt nivell de natalitat que persisteix a l'Àfrica Central.

Le Monde Diplomatique opina que la religiositat musulmana està posposant valors comunitaris i està optant per valors de signe individualista