La creació Segons el Llibre Sagrat dels maies, Popol Wuh

La creació
Segons el Llibre Sagrat dels maies, Popol Wuh


Aquest és el principi de les antigues històries del Quiché, on es referirà, declararà i manifestarà allò clar i amagat del Creador i Formador, que és Mare i Pare de tot.

Havent-se posat les línies i paral.leles del cel i de la terra, es va donar un fi perfecte a tot, dividint-ho en paral.lels i climes. Tot posat en ordre va quedar quadrat, repartit en quatre parts com si amb una corda s’hagués mesurat tot, formant quatre cantons i quatre costats.

Tot es va perfeccionar i acabar pel Creador i Formador de tot, que es Mare i Pare de la Vida i de la Creació, i que comunica la respiració i el moviment, i el que ens concedeix la Pau. Ell és la claror dels seus fills i té cura i manté tota la bellesa que hi ha al cel i a la terra, a les llacunes i en el mar.

Abans de la creació no hi havia homes, ni animals, ocells, peixos, crancs, arbres, pedres, clots, barrancs, palla ni lianes i no es manifestava la faç de la terra. El mar estava suspès i al cel no hi havia cap cosa que fes fressa. No hi havia cap cosa en ordre, cap cosa que tingués ser, que no fos el mar i l’aigua que estava en calma, i així tot estava en silenci i foscor, com de nit.

Només hi havia el Senyor i Creador, K’ucumatz, Mare i Pare de tot allà que hi ha en l’aigua, anomenat també Cor del Cel, perquè està en Ell i en Ell resideix.

Va venir la seva paraula acompanyada dels Senyors Tepew i K’ucumatz i, conferint, consultant i tinguent consell entre ells, enmig d’aquella foscor, es van crear totes les criatures.