El crit dels exclosos llatinoamericà

El CRIT DELS EXCLOSOS LLATINOAMERICÀ

Luiz Bassegio


El "Crit dels Exclosos" va tenir el seu origen al Brasil el 1995, a partir de la Campanya de la Fraternitat de la CNBB sobre el tema "Fraternitat i exclosos". Havent estat iniciat per les comissions pastorals de la CNBB, es va convertir el 1996 en un projecte oficial d’aquesta organització. Des de l’inici, tanmateix, va comptar amb col•laboracions importants i fonamentals, que s’estan consolidant i ampliant en passar els anys. Inspirat en el tema i els objectius de la 3a Setmana Social Brasilera i juntament amb la Campanya Internacional Jubileu 2000, ha contribuït molt en el rescat dels deutes socials i en el no pagament del Deute Extern dels països pobres.

Construït de forma col•lectiva, va guanyant-se un espai cada vegada major a mida que es consoliden les col•laboracions. És un espai dels exclosos que apunta a la necessitat d’un nou model de societat on regni compartir, la justícia i la solidaritat. Sumant-se a la 3a Setmana Social Brasilera, mostra que els pobres, tinguts normalment com deutors, en veritat són els creditors que han de cobrar moltes deutes socials i històrics.

Des de 1998 s’està preparant el Crit del Exclosos Llatinoamericà en diversos països d’Amèrica Llatina. L’esdeveniment va té els següents objectius:

-denunciar el model neoliberal excloent i inic que amenaça i destrueix la vida i el medi ambient;

-enfortir la sobirania dels pobles i defensar la vida;

-rescatar els deutes socials.

Com a eixos orientadors del Crit es va establir que fossin els següents: la realitat, el deute extern, les desigualtats, l’opressió, la falta de democràcia i desocupació; l’aspiració a una vida amb justícia i llibertat, la pau amb dignitat, la democràcia i solidaritat, i que el Crit sigui realitzat en tots els espais possibles, involucrant articulacions i xarxes de lluites socials ja existents.

Tractant de tenir una cobertura major, el Crit Llatinoamericà és un espai de discussió i de viabilitat a les diverses iniciatives que lluiten pel no pagament del deute extern dels països pobres, com per exemple, la Campanya Internacional Jubileu 2000.

Troba suport, en aquest sentit, en el Papa Joan Pau II, quan a la Tertio Millenio Adveniente diu: "així, en l’esperit del Levític, els cristians hauran de fer-se ressò de tots els pobres del món, proposant el Jubileu com un temps oportú per pensar en una reducció consistent, si no fins i tot en el perdó total, del deute internacional, que pesa sobre el destí de moltes nacions" (TMA 51).

A tot això se suma també la declaració de Pere Casaldàliga quan diu: "El moviment popular i els sectors compromesos de les esglésies... han declarat que el deute extern és immoral, no es pot i no s’ha de pagar, perquè ja va ser pagat".

Per a l’any 2000, els països que van organitzar el Crit Llatinoamericà estan organitzant el Crit Continental, de les amèriques.

¡El farem junts!

1. Situació del Crit al Continent:

En general, tots els països d’Amèrica Llatina es van proposar organitzar el Crit al propi país. Van iniciar la preparació el juliol de 1998 els països següents: El Brasil, l’Argentina, l’Equador, el Paraguai, Nicaragua, Hondures, Mèxic i Perú. Espanya va iniciar la seva preparació del Crit en suport al llatinoamericà, el mes de març de 1999.

Per a contactes amb la coordinació del Crit dels Exclosos llatinoamericà, dirigiu-vos a aquestes dues adreces:

* pastmigra@usway.com.br (secretaria del Crit al Brasil)

* info@alai.ecuanex.net.ec (secretaria a l’Equador).

2. Suggeriments sobre com organitzar el Crit

-Organitzar a cada país un equip nacional de coordinació àmplia, així com equips regionals o locals (la qual cosa facilita la participació i el protagonisme dels exclosos), involucrant moviments populars, sindicals, esglésies, ONG, entitats, etc.

-Centralitzar, en la mesura que es pugui, les informacions de cada país en una secretaria, utilitzant les estructures existents d’alguna de les entitats.

-Incentivar la creativitat a partir de les exigències majors de cada realitat local.

-Crear una xarxa d’articuladors locals, regionals, persones voluntàries disposades a contribuir ja sigui en la realització local, o amb suggeriments per a la coordinació nacional.

-El dia del Crit, descentralitzar els actes, procurant realitzar-lo en el major nombre possible de localitats, facilitant així la participació dels exclosos.

-Contribuir financerament, en la mesura que es pugui, perquè sigui una construcció col•lectiva a partir de la participació de tots.

-Ampliar sempre més les aliances, principalment amb aquelles organitzacions lligades a les bases.

-Les banderes o reivindicacions locals han d’estar articulades amb les més generals, les més àmplies (articular el micro amb el macro).

-Partir sempre de la cultura local, prioritzant sempre les formes de manifestació pròpies de cada lloc.

-El Crit és dels exclosos: són ells els que han de parlar; la simbologia i la creativitat han de parlar més alt que els discursos.

3. Pàgina a Internet

Encara no la tenim; usem el correu electrònic de la coordinació.

P. Luis Bassegio - Ari Alberti

Coordinació del Crit dels Excluidos.

Luiz Bassegio

Assesor do Setor Pastoral Social, CNBB